Business environment: China’s ‘new economic cycle’ and the ‘new paradigm of globalisation: China’s economy enters the second half of an L-shaped recovery, China on the verge of a ‘new economic cycle.

Vietnam Pocket Tax Book 2018 - Sổ Tay Thuế Việt Nam 2018

Tóm lược về hệ thống thuế Việt Nam

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

 

 

ASEAN Business Guide - Vietnam 2018

This report was provided by PwC. For more information on PwC Company, visit their website at: https://www.pwc.com/

Other Market research